Egyéb


Mikulás-Szent Miklós püspök története

By  Last updated: 7th december 2012

Szent Miklós püspök története

A december 6-hoz kötődik nálunk a Mikulás várás hagyománya is, aminek eredete Szent Miklós püspökre vezethető vissza, aki a IV. században élt (egyes források szerint pedig Kr. u. 245-ben) Myra városában, a mai Törökország területén. Miklós Myra-tól nem messze, Patara-ban született. Még kisgyermekként elvesztette a szüleit egy járvány miatt, így az apja testvéréhez, a patarai érsekhez került. Az ő felügyelete alatt nevelkedett, így szinte egyenes volt az út a papi hivatás felé. Később Myra – az akkori anatóliai főváros – püspökévé választották. Persze már ehhez is legenda kötődik: ebben az időben ugyanis komoly küzdelem folyt az ottani püspöki székért, mert könnyen meg tudtak gazdagodni benne ülve. Így a Püspöki Kar – hogy elkerülje az önjelölt, vádaskodó, korrupt helyi püspök ismételt kinevezését – az egyik főpap jósló álma alapján azt a határozatot hozta, hogy „Az legyen Myra városának püspöke, aki felszentelt papként elsőnek jön be a városkapunk”. Történt, hogy pont ekkor érkezett a városba a Jeruzsálemi zarándok útjáról Miklós pap, akit így azonnal a Püspöki Kar elé vittek és Myra püspökévé választották – mely tisztséget aztán 52 évig töltötte be.

Ez idő alatt sok jót tett a városban és környékén. Pénzzel, étellel segítette a gyermekeket, rászorulókat, vagyonát szétosztotta, egyszerű emberként járt-kelt a nép között, tanított és hirdette a szeretet erejét.

Jóságáról sok monda maradt fent – igazak, vagy sem, azt már sosem tudjuk meg – ezek közül a két legismertebb :

Az öreg házaspár

Volt egyszer egy öreg házaspár. Szépen éltek, ám egy dolog mégis hiányzott egy gyermek. Nem volt se éjjelük, se nappaluk, hiányzott nekik a gyerekzsivaj. Mivel Szent Miklós sok emberen segített már, úgy döntöttek, hozzá imádkoznak a gyermekáldásért. Úgy döntöttek fogadalmat tesznek: ha gyermekük születik, egy színarany kelyhet készíttetnek Szent Miklósnak.

Nem is kellett sokat várniuk, hamarosan megszületett a gyermek. Rengeteg gondot okozott, igazi kis hétördög volt, de végre gyermekzsivajtól lett hangos a ház, s melegség költözött az otthonukba. Elindult hát az öreg paraszt az ötvöshöz, s egy birka árán elkészíttetett egy csodálatos réz kelyhet. Nem aranyból volt, ahogyan megígérte, de ugyanolyan szép volt a fénye.

Elhatározták, hogy elmennek Myrába, és elviszik a kelyhet Miklós püspök templomába. Veszélyes hegyeken és gázlókon keltek át, majd megálltak és lepihentek. A kisfiú nagyon megszomjazott, így elment a közeli patakhoz. Ám amikor a tó fölé hajolt, belecsúszott, s a víz magával ragadta.

Amikor apja észrevette, hogy fia belecsúszott a vízbe, már nem tudott rajta segíteni. Úgy döntött elmegy a templomba. Mikor odaért, megkérdezte az urat, miért tette ezt vele, hiszen elkészíttette a kelyhet, melyet közben az oltárra helyezett. Ám a kehely – mintha egy kéz lelökte volna – legurult az oltárról. Ekkor megjelent a fia s elmesélte: valami kiemelte őt a vízből, így nem halt meg. Szent Miklós volt az. Tudta, hogy idejön az apja, ezért rögtön ide indult. Az apa nagyon megörült, s elkészíttette a színarany kelyhet, melyre ígéretet tett.

A másik történet, ami a későbbi Mikulás/Télapó hagyomány alapjául szolgál:

A három szegény parasztlány

A kolostor szomszédságában él egy elszegényedett nemes ember, aki úgy elnyomorodott, hogy betevő falatra is alig jutott. Három eladó sorban lévő lánya azon vitatkozott egy este, hogy melyikük adja el magát rabszolgának, hogy tudjon segíteni a családon, és hogy a másik férjhez tudjon menni. Ekkor ért a nyitott ablak alá Miklós püspök, aki meghallotta kétségbeejtő helyzetüket. Visszasietett a templomba, és egy marék aranyat kötött egy kendőben, amit bedobott az ablakon. A lányok azt hitték csoda történt. De egy év múlva, ugyanebben az időben még egy kendőnyi aranyat dobott be a második lánynak. Kisiettek, mert lépteket hallottak az ablak alól, s akkor látták, hogy egy piros ruhás öregember siet el a sötétben. Harmadik évben ezen a napon nagyon hideg volt, és bepalánkolva találta az ablakot. Ekkor felmászott a sziklaoldalban épült ház tetejére, és a nyitott tűzhely kéményén dobta be az aranyat. A legkisebb lány éppen ekkor tette harisnyáját a kandalló szerű tűzhelybe száradni és az pont bele esett.

Az idő folyamán kitudódott a titok, hogy a jótevő maga Miklós püspök, mert a legkisebb lánynak bedobott aranyban volt egy olyan darab, amit a helyi aranykereskedő előzőleg adományozott Miklós püspöknek egy szerencsés üzletet követően

A Mikulás alakja

Szent Miklós püspök december 6-i emléknapja nálunk is kötelező emléknap volt az 1560-as nagyszombati zsinat döntése értelmében 1611-ig, mikor szintén egy zsinat törölte a kötelező ünnepek közül és megtartható emléknappá nevezte át.

Az eredeti Szent Miklós legendához kapcsolódó szokásokat az Új-Amszterdamba (későbbi New-York) bevándorló holland telepesek honosították meg az Újvilágban a XVII. században. Az amerikai Mikulás-imázs (Santa Claus) azonban csak később, egy vers illusztrációjának nyomán született meg. Clement Clarke Moore 1823-ban íródott “Szent Miklós látogatása” (Twas the night before Christmas) című verséhez Thomas Nast rajzolt képeket a Harper’s magazinba. Nast és Moore fantáziájának köszönhetően kerültek olyan részletek a köztudatba a Mikulás életéről, mint hogy a műhelye az Északi-sarkon található vagy, hogy kik segítenek az ajándékkészítésben neki  és hogy hívják a rénszarvasait.

9 rénszarvasának nevei: Comet – Üstökös, Cupid – Íjas, Vixen – Csillag, Dancer – Táncos,Prancer – Pompás, Blitzen – Villám, Dasher – Táltos, Donder – Ágas, Red Rudolph – Rudolf. Közülök a legismertebb Rudolf, aki 1935-ben tűnt fel és „ragyogott ki” világító piros orrával. Ezért is kérte meg a Télapó, hogy vezesse a szánját piros orrával mutatva a szán útját.

Az eredeti Mikulás öltözéke viszont ekkor még merőben más volt: a 20. század elején lila, kék és zöld színű kabátban is ábrázolták . A mostanában ismert piros-fehér ruházatát 1931-ben találta ki egy amerikai grafikus, Haddon Sundblom, a The Coca Cola Company megbízására és innen terjedt el a Földön és ezt a Mikulást láthatjuk a mai napig az üdítőital karácsonyi reklámfilmjeiben is.

Tehát igazából a holland telepesek, egy amerikai vers és illusztrációja, valamint a Coca-Cola hatására alakult ki a ma is ismeretes Mikulás legenda.

De itt nem állt meg történet:

A mese folytatása szerint a Mikulás gondolkodott, hogy hol telepedhetne le a zord és kieső Északi sakrról. Hosszas keresgélés után megtetszett neki Finnország és leköltözött aLappföldre, ahol Korvatunturi (magyarul Fül-hegy) gyomrában gyártja azóta játékokat titokban a manóival. Maga a kopár hegyoldal nyuszifülre hasonlít és ezen keresztül hallgatja a Mikulás egész éven át, hogy a gyerekek jók voltak-e avagy rosszak. Az év nagy részében itt lakik, csak néha teszi át székhelyét a titkos nyári szálláshelyére.

Az ötvenes évektől kezdődően egyre többször találkozhattak a gyerekek szeretett Mikulásukkal a finn Napapiiriben, 9 km-re északra Rovaniemi városától. Itt halad át az Északi-sarkkör, amely már magában is egy misztikus hely, hiszen ezen túl kezdődik a nyári napfordulótól téli napfordulóig, a le nem nyugvó, illetve fel nem kelő nap világa. A Jótevő Öregúr látogatása 1985 óta egyre rendszeresebb lett, aminek az lett a vége, hogy Napapiirit Mikulás-faluvá avatták és berendezték a nagyszakállú irodáját és postahivatalát is. Ide várják a gyerekek leveleit, kéréseit és a látogatókat egész esztendőben.

És persze nemcsak krampuszai és rénszarvasai vannak a Télapónak, hanem felesége is,Télanyó. Egyes elméletek szerint nem lehetne neki, hiszen eredetileg püspök, így cölibátusban kell(ene) élnie az Öregnek, de az igazi meséhez szerintem hozzátartozik Télanyó is, akit először 1849-ben tűnt fel egy történetben, aztán később kialakult Mrs. Santa Claus figurája, mint egy kedves, mosolygós, ősz hajú idős hölgy, aki süteményt süt, megigazítja Télapó sálját, hogy meg ne fázzon, zoknit köt a manóknak és a háttérben irányítja a játékgyártást.

Magyarországon eredetileg, a világháború előtti hiedelem szerint a Mennyben élt a Mikulás és onnan figyelte a gyerekek viselkedését (így akkoriban angyalok voltak a segítői). A globalizáció hatására később nálunk is a ’finnországi’ Télapó legenda terjedt el és a – fent említett – zsinat alapján december 6-ra virradó éjjel jár titokban a gyerekes lakások, házak ablakai alatt, ahol a kifényesített (tehát jó és rendes gyerkőc) csizmájába, cipőjébe helyezi ajándékait és – mert azért egy kicsit legyen rossz minden gyerek – a virgácsot.

Ezzel szemben az amerikai Santa Claus az kandalló kéményén keresztül érkezik december 25-re virradó éjjel és a kandallópárkányra kiakasztott zoknikba helyezi az ajándékait. A gyerekek tejet és süteményt készítenek ki neki. Hasonlóan ünnepelnek Angliában is.

Ausztráliában is december 25-i reggelre várják a Mikulást, de az ő szánját ott 6 fehér kenguru húzza- erről egy ausztrál karácsonyi dal is szól.

Oroszországban Fagyapó (Дед Мороз, Gyed Moroz) január 1-én jön el a gyerekekhez ajándékaival és unokájával, egyben segítőjével, Hópelyhecskével (Cнегурочка, Sznyegurocska).

Spanyolországban pedig a gyerekek január 6-án, Vízkeresztkor a napkeleti három királyokat várják.

És persze ne felejdkezzünk meg a saját Mikulásunkról sem Nagykarácsonyban. A nagykarácsonyi Mikulásház 1995-ben nyitotta meg kapuit és azóta is vár minden gyereket és szülőt sok programmal, bábjátékkal, játszóházzal – nomeg persze lehet találkozni a Mikulással is, akinek levelet is lehet írni, címe (eredeti módon :) ): Mikulás, Nagykarácsony, 2425 (de modern Mikulásunk már email-t is fogad, a honlapról lehet neki küldeni).

Az időjárással kapcsolatos hiedelmek szerint, ha december elején már havazik, azaz “Miklós megrázta a szakállát”, akkor fehér Karácsonyra van kilátás abban az esztendőben.

És végezetül a Mikulás elnevezései a Földön – a teljesség igénye nélkül persze:

 • Amerikában és Kanadában: Santa Claus
 • Angliában: Father Christmas
 • Brazíliában, Peruban és Spanyolországban: Papá Noel
 • Dániában: Sinter Klaas
 • Finnországban: Joulu Pukki
 • Svédországban: Jultomten
 • Franciaországban: Père Noël
 • Hollandiában: Kerstman/Sinterklaas
 • Horvátországban: Sveti Nikola/Božić Bata
 • Lengyelországban: Mikołaj
 • Marokkóban: Black Peter
 • Németországban: Nikolaus
 • Norvégiában: Julenissen
 • Olaszországban: Befana/Babbo Natale
 • Oroszországban: Дед Мороз
 • Romániában: Moş Nicolae
 • Szlovéniában: Sveti Miklavž, Božiček
 • Japánban: Santa-szan (サンタさん)
 • Kínában: Sengtan Laozsen (聖誕老人)
 • Perzsa: بابا نوئل
 • Bengáli: স্যান্টাক্লজ
 • Telugu: పొడుగు టోపీ
 • Thai: ซาน ตาคลอส


Neked ajánljuk:

Napi Videó
Torna

Berki_Krisztian03_Torna_Eb_Kolozsvar_2017_sportmenz Berki Krisztián ezüst-, Dévai Boglárka bronzérmet szerzett az Eb-n

Továbbra is remekelnek a magyarok, újabb érmeket szereztek

Kovacs_Zsofia01_Torna_Eb_Kolozsvar_2017_sportmenz Kovács Zsófia sporttörténelmi ezüstérme

Sporttörténelmet írt Kovács Zsófia a tornászok

Torna_Eb_Kolozsvar_logo03_2017_sportmenz Kardos és Babos is előrébb lépett az Eb-n

Mindkét magyar tornász jól szerepelt a kolozsvári Európa-bajnokságon

Kovacs_Zsofia01_torna_sportmenu Öt magyar női finálé, Kovács Zsófia másodikként jutott a döntőbe összetettben

Szenzációs eredményt ért el Kovács Zsófia


Amerikai sportok

New_York_Giants Három fontos kérdés a Giants-nél

Szűk egy héten belül megkezdi 2017-es felkészülési programját a New York Giants.

ravens Milyen posztra válasszanak a Drafton a Baltimore Ravensnél?

A Baltimore Ravens öt évvel ezelőtt megnyerte a Super Bowl-t

cincinnati-bengals Milyen posztra válasszanak a Drafton a Cincinnati Bengalsnél?

Milyen posztra válasszanak a Drafton: Cincinnati Bengals

steelers_sportmenu Elhunyt a Steelers tulajdonosa

Gyászol az NFL: 84 éves korában elhunyt Dan Rooney,


Boksz

Balzsay_Karoly01_sportmenu Balzsay Károly: “Madárban bíznak, ő megteremtette, megteremti az egységet”

Mint ismer Erdei Zsolt lett a Magyar Ökölvívó Szakszövetség

Erdei Zsolt Erdei Zsolt: „Nem vagyok senki bábja!”

A Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) közgyűlése

Uj_elnokseg_Magyar_Okolvivo_Szakszovetseg_2017_sportmenu Új egyesületi tagokkal gazdagodott a MÖSZ

A szombaton megválasztott új MÖSZ elnökség rögtön a közgyűlés után

Csötönyi Sándor; Erdei Zsolt Erdei Zsolt lett a Magyar Ökölvívó Szakszövetség új elnöke

A MÖSZ közgyűlésén a 106 szavazásra jogosult közül


Compare hotel prices and find the best deal - www.hotelscombined.com

Cselgáncs

Joo_Abigel02_Judo_Eb2017_sportmenu Joó Abigél bronzérmet szerzett a varsói Európa-bajnokságon

A KSI SE 78 kilogrammos versenyzője, Joó Abigél is felállhatott

Ungvari_Miklos01_Judo_Eb2017_sportmenu Ungvári Miklós ötödik, Gercsák Szabina hetedik lett az Eb-n

A harminchat esztendős Ungvári Miklós Varsóban is hacban állt

Csernoviczki_Eva01_Judo_Eb2017_sportmenu Csernoviczki Éva bronzérmet szerzett a judo Eb-n

Egészen kivételes sorozatot vallhat a magáénak Csernoviczki Éva

Nagy_Andras01_M4_Sportreggeli_2017_sportmenu Nagy András: Két érem és két pontszerző helyezés a minimális cél a cselgáncs Eb-n

A szövetség vezetése bízik benne, hogy a magyar csapatTéli sport

Palancsa_Dorottya_Kiss_Zsolt01_Curling_vb2017_sportmenu Győzelem a brazilok ellen

Győzelemmel folytatta szereplést a magyar kettős

curling5_sportmenu Vereséggel kezdtek a magyarok a vegyespáros curling-vb-n

Vereséggel kezdték meg a szereplésüket a magyarok

Curling_vb2017_logo01_sportmenu Szombaton kezdődik az olimpiai kvalifikációs curling vb

Április 22. és 29. között a kanadai Lethbridge ad otthont

Toth_Ivett05_Mukorcsolya_vb_2017_sportmenu Tóth Ivett megszerezte Magyarország első téli olimpiai kvótáját

Tóth Ivett a 20. helyen végzett a Helsinkiben


Ironman

Magyar_Triatlon_Szovetseg_logo2_sportmenu A Magyar Triatlon Szövetség szerint idén meg sem szerveték az Ironman 70.3 Budapestet

Két hét ámokfutás után kimerült a magyar triatlonéletet

703_Ironman_Budapest_logo1_sportmenu Idén nem lesz Ironman 70.3 verseny Budapesten

Idén nem rendezik meg az Ironman 70.3 Budapest

Magyar_Triatlon_Szovetseg_logo2_sportmenu A triatlonszövetség szerint alaptalanok az Ironman 70.3 szervezőjének vádjai

A Magyar Triatlon Szövetség (MTSZ) alaptalannak nevezteStockPair